Just One Call Cleans It All
Hello Cleany cleaning company logo
เมนู

@Clean4U 

English

060 0035883 

เรียนลูกค้า!

เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนชื่อ บริษัท

ปี 2020 ที่ออกไปเผยให้เห็นข้อบกพร่องขององค์กรหลายประการในกิจกรรมของ บริษัท
ความจำเป็นในการปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของการบริการลูกค้าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางธุรกิจภายในและองค์ประกอบของผู้จัดการของ บริษัท การเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในและแผนการขยายรายการบริการทำให้เกิดการเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแบรนด์ แบรนด์ "Clean4U" จะถูกแทนที่ด้วย "Hello, Cleany!" ใหม่
การรีแบรนด์จะเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนและจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือน

ข้อมูลของคุณยังคงได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทรัพยากรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของ บริษัท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อผูกพันตามสัญญากับลูกค้าสามารถบันทึกได้ด้วยความยินยอมของคู่สัญญา

สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์: +66 (0) 60 003 5883

12

ปีแห่งประสบการณ์

13782

ทำความสะอาดต่อปี

16689

ลูกค้าที่พึงพอใจต่อปี

สั่งซื้อการทำความสะอาด
ส่วนบุคคลของคุณตอนนี้
<

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

[email protected]

อีเมลของเรา

060 003 5883

โทรศัพท์

+66 96 045 4204

WhatsApp

Line ID 

@Clean4U
facebook
instagram
linkedin
google
google
Registration Clean4U in the Business Development Department of Thailand ลงทะเบียน คลีน4ยู ในแผนกพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย
0205563035873
© 2019-2021 Hello, Cleany! - Clean4U
กรุงเทพ - พัทยา - ชลบุรี - แหลมฉบัง - ศรีราชา

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

บอกทุกคนเกี่ยวกับเรา

apartmentuserscalendar-fullsmartphonechevron-downpointer-right